Vacatures

Vacature bestuurslid

Algemeen
Stichting Mijngeld is opgericht op 15 februari 2011 met als doel om op te treden als beschermingsbewindvoerder voor mensen met een verstandelijke beperking. Met ingang van 1 januari 2015 opereert de stichting geheel zelfstandig en is losgekoppeld van de zorgorganisatie Radar. Dit was enerzijds de wens van het bestuur en medewerkers en anderzijds ingegeven door gewijzigde wet- en regelgeving die zgn. belangenverstrengeling tussen beschermingsbewindvoering en zorg tegengaat. De Stichting is aangesloten bij de brancheorganisatie BPBI en beschikt over het kwaliteitskeurmerk van de BPBI.
Stichting MijnGeld heeft 3 beschermingsbewindvoerders en een administratieve medewerker in dienst en is gevestigd in Heerlen.
Zorgvuldigheid, klantgerichtheid en kwaliteit staat hierbij voorop. De stichting streeft niet naar winst en beoogt minimaal kostenneutraal haar bedrijfsvoering in te richten. De bedrijfsvoering is in 2016 kostendekkend geworden en is financieel gezond
Het aantal cliënten neemt ieder jaar toe, maar er is sprake van een gestage groei die voornamelijk tot stand komt door mond op mond reclame van onze dienstverlening.
Het team van bewindvoerders is zeer bevlogen en is/voelt zich direct verantwoordelijk voor haar cliënten en de bedrijfsvoering. Het bestuur, bestaande uit 3 leden, is eindverantwoordelijk voor de stichting maar werkt in een constructie van een ‘bestuur op afstand’. Er is tweemaandelijks overleg tussen het bestuur en de medewerkers waarin alle aspecten van de stichting aan bod komen, waarbij er volledige transparantie wordt beoogd tussen bestuur en medewerkers.
Het bestuur is onbezoldigd en wordt door een vrijwilligersvergoeding in haar onkosten gecompenseerd.
Door vertrek van één van de bestuursleden is er een vacature ontstaan en zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid met het volgende profiel:

Profiel bestuursleden
• Affiniteit met de doelgroep en met het vak beschermingsbewind;
• Opleiding en achtergrond op één van de volgende gebieden: Financieel, (sociaal)- Juridisch, Bedrijfskunde, dat voldoet aan de vereisten die de branchevereniging en de Rechtbank aan de stichting stelt (minimaal HBO niveau);
• Maatschappelijk betrokken;
• Integer;
• Analytisch;
• Besturen van de stichting op basis van een verbindende stijl naar medewerkers, cliënten en andere (direct) belanghebbenden;
• Op basis van eigenaarschap kunnen zorgdragen voor continuïteit van stichting ten behoeve van cliënten en medewerkers.

Mocht de stichting en het profiel je aanspreken, dan ontvangen we graag je persoonlijke motivatie en C.V. per e-mail op het e-mailadres info@stichtingmijngeld.nl voor 15 december 2018. Mocht je vragen hebben over de vacature dan kan contact opgenomen worden met één van de bestuursleden, Math Moens of Arnold Wijngaarden, via mail of telefoon van Stichting MijnGeld.