"Stichting MijnGeld heeft geen winstoogmerk. Wel zijn er kosten verbonden aan onze dienstverlening."

Tarieven 2014

De wetgeving over bewindvoering wordt per 1 januari 2014 aangepast. Stichting Mijn Geld moet vanaf dat moment volledig onafhankelijk van Stichting Radar werken. Om deze reden zien wij ons genoodzaakt om per 2014 een tariefsverhoging door te voeren. De wettelijke tarieven zijn vastgesteld door het LOVCK (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton). Deze kunt u ook vinden op de website van de BPBI.

Voor een alleenstaande bedraagt het tarief € 85,33 per maand.
Als u samen met uw partner onder bewind staat, bedraagt het tarief € 102,40 per maand.

Wij vragen een eenmalige intakevergoeding van € 387,50.
Als u samen met uw partner onder bewind komt, bedraagt deze eenmalige intakevergoeding 
€ 465,00.

Voor klanten die op, of rond bijstandsniveau leven, kunnen wij bijzondere bijstand voor deze kosten aanvragen.